Střední odborná škola obchodní s. r. o., Broumovská 839, 46001 Liberec
v

Změny v rozvrhu Wednesday 30. 9.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Muchová Ludmila Linda
5 odpadá ČJL 4A
6 odpadá ČJL 4A
Samšiňák Milan
7 odpadá PRÁ 4A
Štrynclová Soňa
3 odpadá IEP 4A
4 odpadá IEP 4A
Tomanová Veronika
1 odpadá AJ 4A
2 odpadá AJ 4A
Změny v rozvrzích tříd
4A
1. - 7. les.Obecná absence třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou