Střední odborná škola obchodní s. r. o., Broumovská 839, 46001 Liberec
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 6. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dědková Věra
8 odpadá PIK 2A (1) zrušeno
Haken Alexandr
7 navíc PROJ 2A uč10 dohled
7 odpadá IKT 2A (1) zrušeno
8 navíc PROJ 2A uč10 dohled
8 odpadá IKT 2A (2) zrušeno
Muchová Ludmila Linda
5 navíc PROJ 2A uč10 dohled
5 odpadá ČJL 2A zrušeno
6 navíc PROJ 2A uč10 dohled
6 odpadá DĚJ 2A zrušeno
Pavlů Regina
1 navíc PROJ 2A uč10 dohled
1 odpadá ZPV 2A zrušeno
2 navíc PROJ 2A uč10 dohled
2 odpadá ZPV 2A zrušeno
Štrynclová Soňa
3 navíc PROJ 2A uč10 dohled
3 odpadá APE 2A zrušeno
4 navíc PROJ 2A uč10 dohled
4 odpadá HOZ 2A zrušeno
7 odpadá PIK 2A (2) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
2A
1 PROJ uč10 navíc Pav
1 ZPV odpadá (Pav)
2 PROJ uč10 navíc Pav
2 ZPV odpadá (Pav)
3 PROJ uč10 navíc Šnc
3 APE odpadá (Šnc)
4 PROJ uč10 navíc Šnc
4 HOZ odpadá (Šnc)
5 PROJ uč10 navíc Mch
5 ČJL odpadá (Mch)
6 PROJ uč10 navíc Mch
6 DĚJ odpadá (Mch)
7 PROJ uč10 navíc Hak
7 IKT 1 odpadá (Hak)
7 PIK 2 odpadá (Šnc)
8 PROJ uč10 navíc Hak
8 IKT 2 odpadá (Hak)
8 PIK 1 odpadá (Ded)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou