Střední odborná škola obchodní s. r. o., Broumovská 839, 46001 Liberec
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 25.5.2020
Změny v rozvrzích učitelů:
Haken Alexandr3. hododpadáIKT4A (1)zrušeno
4. hododpadáIKT4A (1)zrušeno
5. hododpadáIKT4A (2)zrušeno
6. hododpadáIKT4A (2)zrušeno
Havelková Soňa2. hododpadáEK2Azrušeno
5. hododpadáEK2Azrušeno
Havlasová Martina1. hododpadáNJ1A (NJ2)zrušeno
2. hododpadáNJ1A (NJ2)zrušeno
6. hododpadáNJ2A (NJ)zrušeno
7. hododpadáNJ2A (NJy)zrušeno
Košková Jana1. hododpadáÚČE4A (1)zrušeno
2. hododpadáÚČE4A (1)zrušeno
3. hododpadáÚČE4A (2)zrušeno
4. hododpadáÚČE4A (2)zrušeno
5. hododpadáEK1Azrušeno
6. hododpadáEK1Azrušeno
Muchová Ludmila Linda1. hododpadáČJL2Azrušeno
2. hododpadáČJL3Azrušeno
3. hododpadáMM3Azrušeno
4. hododpadáMM3Azrušeno
Musilová Olga1. hododpadáAJ1A (AJ1)zrušeno
2. hododpadáAJ1A (AJ1)zrušeno
3. hododpadáAJ2A (1)zrušeno
4. hododpadáAJ2A (2)zrušeno
Samšiňák Milan7. hododpadáPRÁ4Azrušeno
8. hododpadáPRÁ4Azrušeno
Štrynclová Soňa1. hododpadáPIK4A (2)zrušeno
2. hododpadáIEP4A (2)zrušeno
3. hododpadáPIK2A (2)zrušeno
4. hododpadáPIK2A (1)zrušeno
5. hododpadáPIK4A (1)zrušeno
6. hododpadáIEP4A (1)zrušeno
Tomanová Veronika3. hododpadáČJL1Azrušeno
4. hododpadáČJL1Azrušeno
5. hododpadáAJ3Azrušeno
6. hododpadáAJ3Azrušeno
Změny v rozvrzích tříd:
1A1. hodAJAJ1odpadá(Mus)
1. hodNJNJ2odpadá(Hvs)
2. hodAJAJ1odpadá(Mus)
2. hodNJNJ2odpadá(Hvs)
3. hodČJLodpadá(Tom)
4. hodČJLodpadá(Tom)
5. hodEKodpadá(Koš)
6. hodEKodpadá(Koš)
2A1. hodČJLodpadá(Mch)
2. hodEKodpadá(Hav)
3. hodAJ1odpadá(Mus)
3. hodPIK2odpadá(Šnc)
4. hodAJ2odpadá(Mus)
4. hodPIK1odpadá(Šnc)
5. hodEKodpadá(Hav)
6. hodNJNJodpadá(Hvs)
7. hodNJNJyodpadá(Hvs)
3A2. hodČJLodpadá(Mch)
3. hodMModpadá(Mch)
4. hodMModpadá(Mch)
5. hodAJodpadá(Tom)
6. hodAJodpadá(Tom)
4A1. hodPIK2odpadá(Šnc)
1. hodÚČE1odpadá(Koš)
2. hodIEP2odpadá(Šnc)
2. hodÚČE1odpadá(Koš)
3. hodIKT1odpadá(Hak)
3. hodÚČE2odpadá(Koš)
4. hodIKT1odpadá(Hak)
4. hodÚČE2odpadá(Koš)
5. hodIKT2odpadá(Hak)
5. hodPIK1odpadá(Šnc)
6. hodIEP1odpadá(Šnc)
6. hodIKT2odpadá(Hak)
7. hodPRÁodpadá(Sam)
8. hodPRÁodpadá(Sam)